وبسایت ATC Speech

You are currently viewing وبسایت ATC Speech

ATC Speech یک کلینیک گفتار درمانی است که در شهر تورنتو کانادا فعالیت می کند. مدیر ATC یک درمانگر گفتار و زبان دارای مجوز و با دانش و تجربه گسترده در این زمینه است. دکتر کمیلی در ارائه خدمات به کودکان فارسی زبان و دوزبانه آموزش دیده است.


آژانس دیجیتال مارکتینگ بالابان

دیدگاهتان را بنویسید