انتقادات و پیشنهادات

کاربران و همراهان آژانس دیجیتال مارکتینگ بالابان می‌توانند با استفاده از فرم این صفحه پیشنهادات و انتقادات خود را برای این مجموعه ارسال کنند.

از تمامی کاربران، بازدیدکنندگان و کسانی که با آژانس دیجیتال مارکتینگ بالابان آشنایی دارند برای همکاری دستشان را می فشاریم و از ایده ها و پیشنهادات و انتقادات به گرمی استقبال می نماییم. بالابان مارکتینگ با ارج نهادن به نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما کاربران محترم ، آن را به عنوان مرجعی قابل اعتماد برای بهبود عملکرد خود تلقی خواهد کرد بدین منظور تماسها و مکاتبات شما، مستقیما به مدیر عامل مجموعه و بخشهای مربوطه اطلاع رسانی و ارسال خواهد شد و متعاقبا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرم انتقادات و پیشنهادات