قانون گودهارت چیست؟
قانون گودهارت

قانون گودهارت چیست؟

قانون گودهارت (Goodhart Law) که در اصل فقط یک بررسی اقتصادی بود ، مواردی را بیان می کند که امروزه بیشتر در دنیای فناوری محور مشاهده می شود: اینکه اندازه گیری چیزی به طور ذاتی رفتار کاربران را تغییر می دهد. بیایید نگاهی به قانون گودهارت و معنی آن در سازمان شما بیاندازیم.

0 دیدگاه